Recent News

An Introduction to MenEngage Alliance South Asia

An Introduction to MenEngage Alliance South Asia

[video width="1920" height="1080" mp4="https://measa.net/wp-content/uploads/2021/11/FINAL-MEASA-Intro-Video.mp4"][/video]

Read more
ஆண்களின் உடனடிச் செயற்பாட்டிற்கான அழைப்பு

ஆண்களின் உடனடிச் செயற்பாட்டிற்கான அழைப்பு

பால்நிலைச் சமத்துவ நீதிக்கான ஆண்களுடன் செயலாற்றும் கூட்டணி (MenEngage Alliance), இலங்கையில் பால்நிலைச் சமத்துவத்திற்காக ஆண்கள் மற்றும் ஆண்பிள்ளைகளுடன் இணைந்து செயலாற்றும் சமூக மாற்றத்திற்கான வலையமைப்பாகும். கடந்த…

Read more
පිරිමින් සදහා දැන් ම ක්‍රියාත්මක විමට කෙරෙන ඇමතීම යි

පිරිමින් සදහා දැන් ම ක්‍රියාත්මක විමට කෙරෙන ඇමතීම යි

ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවිය යුක්තිය උදෙසා පිරිමින් සමග වැඩ කිරිමේ සංසදය (MenEngage Alliance), ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහා පිරිමි…

Read more